ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಗದಗ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಗದಗ

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ .
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ,ಮತ್ತು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
ಶ್ರೀ ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ
ಶ್ರೀ ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.
ಶ್ರೀ ಎಂ ಸುಂದರೇಶ ಬಾಬು ಐ.ಎ.ಎಸ್.
ಶ್ರೀ ಎಂ ಸುಂದರೇಶ ಬಾಬು ಐ.ಎ.ಎಸ್.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಗದಗ.
ಡಾ. ಆನಂದ್ .ಕೆ, ಐ.ಎ.ಎಸ್
ಡಾ. ಆನಂದ್ .ಕೆ, ಐ.ಎ.ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಗದಗ.
ಶ್ರೀ ರವಿ ಗುಂಜಿಕರ
ಶ್ರೀ ರವಿ ಗುಂಜಿಕರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಗದಗ.

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಗದಗ

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಮತೀಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 1999-2000ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಗಳು